2048

Willem de kooning Academie 2015

Afstudeerproject die aandacht vraagt voor de overbevissing die plaats vind en de bedreigingen die dat met zich mee brengt voor het zeeleven.

 

Synopsis:

Het is 2048. Net boven het wateroppervlak staat de familie Vis op het punt om een van de laatste blikjes mens te verorberen. Opa Vis weet niet goed hoe hij zich moet houden. Wat volgt is een absurde vertelling over de ondergang van de mensheid – een vraag-antwoord- gesprek tussen de twee uiterste generaties aan de tafel. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

 

Sound design: Eric Coen Versteeg 

Muziek: Baskar